Skjema A-Å


A
Anmodning om forhåndskonferanse (KF-414)
Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn (KF-324)
Avslag på søknad - klage (KF-149)

B
Barnehage - Ny plass, endring og overflytting (KF-101-1942)
Barnehage - Permisjon og oppsigelse (KF-121B)

F
Forenklet situasjonskart med naboliste / kartutsnitt (KF-335)
Fyrverkeri - handel og oppbevaring (KF-114)

H
Helse- og omsorgstjenester søknad
Høringsuttalelse (KF-340)

I
Innmelding skole (KF-130)
Innmelding skole (KF-130F)
Innsyn i byggesaksdokumentasjon (KF-293)

K
Kulturarrangement - tilskudd (KF-136)
Kulturmidler (KF-109D)

L
Ledsagerbevis for funksjonshemmede (KF-110)
Lån/leie av gymnastikksal og skolelokaler (KF-291)

M
Melding om oppstart / ferdigstillelse av tiltak (KF-417)
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk-/kulturskole - Opptak og utmelding (KF-172)

N
Nedsettelse/ettergivelse/utsettelse av skatt (KF-210)

O
Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134)

P
Parkeringsbevis for forflytningshemmede (KF-125b)

R
Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574-1942)
Redusert foreldrebetaling i SFO - søknad (KF-630A)
Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom (KF-648)

S
Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)
Skatteattest - melding om (KF-131)
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)
Skjøte (KF-315)
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding (KF-365-1942)
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding (KF-365)

T
Tillatelse til tiltak - søknad om (KF-418)
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)(KF-111)

V
Vannmåleravlesning (KF-224)
Vielse - bestilling (KF-620-1942)
Web levert av CustomPublish AS