Tema:

  • Neverarbeid, flekking, tørking, laging av neverskrubb og omsetning, v/Hanne Britt Hanstad, Bardu
  • Demonstrasjon av vedmaskin v/Kjell Strandheim
  • Informasjon om Nærings- og miljøtiltak i skogen

Servering av bålkaffe og noe å bite i.

Arr. Nordreisa skogeierlag, og Nordreisa kommune, Utviklingsavdelingen