Skuddpremie for rev stoppes. Attestasjoner fra veterinær før 1.2.18 kan fortsatt utbetales

Samarbeidspartene i skuddpremieordningen for rev har stoppet premieringen og utbetalingene fra og med 1.2.2018. Det som er attestert og datert av veterinær før 1.2.18 kan innleveres for utbetaling av skuddpremien.

Rødrev2

De opplyser at det arbeides med en ny ordning og inntil dette er avklart, er ordningen avviklet.

 

 

Web levert av CustomPublish AS