Skuddpremieordninger

Villmink
Reisaelva:Skuddpremie kr 300,- pr mink.
 
Dette er en felles skuddpremie for villmink i Reisaelva. Skuddpremien er er et samarbeid mellom Statskog, Reisa elvelag og Nordreisa jeger og fiskelag. Hver av partene dekker 100 kr, tilsammen 300 kr pr mink.
 
Resten av kommunen:
For andre vassdrag i kommunen er det ikke skuddpremie.
 
Utbetaling:
Dyret skal forevises kommuneveterinæren for godkjenning. De skriver ut en dokumentasjon. Denne dokumentasjonen forevises på servicetorget på kommunehuset. Kommunen foretar utbetaling.
 
Rev
Samarbeidspartene i skuddpremieordningen for rev har stoppet premieringen og utbetalingene fra og med 1.2.2018. De opplyser at det arbeides med en ny ordning og inntil dette er avklart, er ordningen avviklet.

Kråke
Avfallsservice har skuddpremie på kråke ved Galsomælen. Intereserte bes ta kontakt med Avfallservice for nærmere informasjon.
 
Utbetaling:
Henvendelse om utbetaling skjer til Avfallsservice.
Web levert av CustomPublish AS