Hos landbruksdirektoratet finner du søknadsskjema. Her finner du også mer info om ordninga.

Ta kontakt med jordbrukskonsulent Chris Dybvad på 77 58 80 46 dersom du har spørsmål.

 

SMIL-tiltaksstrategi 2022 - 2025