Snø på tak - når må du måke og når må du løpe?

Hvilken snølast er taket ditt dimensjonert for å tåle? Det er viktig at byggeieren vet hvor mye snølast bygningen opprinnelig er dimensjonert for å tåle - kritisk snølast. Kritisk snølast er den snølast som taket tåler pr. m2, uten at sikkerheten mot brudd reduseres. Før denne snølasten nås, bør taket måkes.

måke tak

 

Snøtype og egenvekt

Kritisk snølast
150 kg/m3     

Kristisk snølast
250 kg/m3
Kristisk snølast
350 kg/m3
Gammel snø
(300 kg/m3)
0,5 meter 0,8 meter 1,2 meter
Våt snø
(400 kg/m3)
0,4 meter 0,6 meter 0,9 meter

Dersom byggherren selv ikke har oppbevart tegninger og beregninger fra den gang huset ble oppført, kan det være mulig å innhente opplysninger fra kommunen, fra byggmester eller hos rådgivende ingeniør/ arkitekt. Imidlertid er det ofte slik at det ikke er tatt vare på eldre informasjon om bygningene. Dersom opplysninger ikke kan fremskaffes, kan kritisk snølast på tak konservativt antas som følger:

  1. For bygninger oppført i perioden 1949 - 1969 kan en gå ut fra at kritisk snølast for lette takkonstruksjoner er 1,5 kN/m2 (150 kg/m2), mens en for tunge tak kan forutsette noe større lastevne.
  2. For bygninger oppført i perioden 1970 - 1979 bør det forutsettes at kritisk snølast på tak ikke er større enn 1,5 kN/m2.
  3. For bygninger oppført etter 1979 kan det forenklet antas at kritisk snølast på tak tilsvarer de snølastene på mark som er angitt i NS 3479 for hver kommune, dvs. vanligvis 1,5 - 3,5 kN/m2.

 

Web levert av CustomPublish AS