Undervisning i matematikk og samfunnsfag vil foregå på Skjervøy. Norsk, engelsk og naturfag vil være i Nordreisa. Deltakere vil få dekket busskort mellom skolestedene.

Fagtilbud: norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag
5 timer daglig/25 timer per uke
To undervisningsdager på Skjervøy og tre i Nordreisa per uke
Anbefalt språklig nivå: minimum A2

Søknadsfrist: 10. juni

Søknadsskjemaet finner du her: Voksenopplæring - Grunnskole (KF-226) 

Ved spørsmål ta kontakt med:

Nordreisa voksenopplæringssenter 
Tlf: 77 58 83 71 mob: 96 09 51 16 
Epost: stein.johnsen@nordreisa.kommune.no