Søknad om utslippstillatelse

Beskrivelse

Eier plikter å søke den kommunale forurensningsmyndigheten om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende med utslipp mindre enn 50 pe (personekvivalenter). Søknadsplikten gjelder så snart det er innlagt vann. Se tjenestebeskrivelse i feltet over.

Informasjon på nett

Det ligger masse informasjon ute på nett vedrørende utslippsaker.

www.avlop.no                
Er en side som drives av Bioforsk. Her ligger mye relevant informasjon.
  
www.va-blad.no    Norsk kommunalteknisk forening (NKF) og NORSK VANN har dannet en stiftelse hvor hensikten er å  produsere veiledende normer for tekniske løsninger og arbeidsoperasjoner
 

(Link til regelverk)

Web levert av CustomPublish AS