Søknadsfrist for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og drenering er til og med 12. april 2021

Da er midlene fra Statsforvalteren tildelt kommunen og søknadsfristen for tilskudd til SMIL-tiltak og drenering/ grøfting er til og med 12. april 2021. 

 

Drenering

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. Les med om hvilke tiltak som går under SMIL ordningen ved å trykke på linken: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket

Tilskudd til drenering og grøfting har som formål å bedre kvaliteten på grøftet jordbruksjord for å øke jordbruksproduksjonen. Det er også et mål å redusere fare for erosjon og overflateavrenning til vassdrag. Trykk på denne linken for mer informasjon: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord

Norsk Landbruksrådgivning (NLR) Nord-Norge kan skrive søknad for deg. Kostnaden til dette blir regna med i den totale kostnaden for tiltaket. Ta kontakt med Ellen Reiersen på ellen.reiersen@nlr.no eller på 481 29 147.

Vi på landbrukskontoret kan også hjelpe deg med søknad. For å være sikker på at vi har tid når du kommer innom, ring Pernille  på 77 58 80 46 og avtal tid. Ring også om du har noen spørsmål.

 

 

Web levert av CustomPublish AS