Nordreisa kommune annonserer:

Sommerarbeidsplasser for ungdom

Vedlikeholdsarbeid grøntanlegg mv, helse og miljø 

  • unge mellom 16 og 19 år 
  • kriterier: de yngste som ikke har hatt jobb tidligere prioriteres   og utvelging skjer gjennom loddtrekning.
  • Det ønskes opplyst om sertifikat 
  • Spørsmål grøntanlegg: enhetsleder Roy Jørgensen tlf 77 77 07 50
  • Spørsmål helse og miljø: enhetsleder Bodil Mikkelsen tlf 77 77 08 34.

Turistinformasjon fra 18 år 

  • Kriterier: språkkunnskaper – engelsk samt et språk til, eks tysk, fransk, spansk, russisk, finsk ... etc 
  • Fordel med sertifikat og tilgang til bil. 
  • Spørsmål rettes turistinformasjonen på telefon 77 77 05 56.

Lønn i henhold til tariffavtaler.

Søknad med oversikt over utdanning / kvalifikasjoner, sendes til Nordreisa kommune, Servicetorget, Postboks 174, 9151 Storslett, innen 9. mai. Søknadspapirer returneres ikke.