Sonjatun omsorgssenter er et sykehjem spesielt tilrettelagt for personer med demens. Da senteret ble planlagt og bygd var målet å ha fokus på mennesket i miljøet. Vi ønsket et sted for kunnskap, støtte og fellesskap med beboeren i fokus. Det mener vi at vi har fått til.

Vi er så heldige at vi har fått foredragsholdere fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og Demensfyrtårnet. Vi opplever at kunnskap, kompetanse og samarbeid er en nødvendighet for fellesskapet. Vi har derfor satt opp seminarer for både helsepersonell, pårørende, administrasjonen og politikere. Disse er gratis.

Tilsammen har ca 50 personer meldt seg på de forskjellige temaene, men vi har fortsatt ledige plasser på pårørendeseminaret. Hvis du som på pårørende ønsker å være med på dette, ring tlf 77770830 så snart som mulig og senest 15. juni og meld deg på. Seminaret holdes på Sonjatun bo- og kultursenter.

Vi avslutter med hagefest på Omsorgsenteret for beboere, pårørende, ansatte og inviterte gjester. Her blir det blomsterplanting, grillmat og musikk.