Distriktsmedisinsk senter (DMS)

Med et historisk bakteppe startet DMS Nord-Troms i 2004 som et prosjekt. Dette ble etablert i drift fra 2012. Selv om senteret er et av de minste DMS i landet er vi stadig i utvikling. Vi har som hovedmål å sikre og videreutvikle tjenester som er til beste for befolkningen her i Nord.

Overordnede mål for DMS Nord-Troms:

 • Utvikle og etablere kvalitetsmessig gode helsetilbud til pasientene nærmere der de bor og ivaretar pasientenes behov for et sammenhengende pasientforløp.
 • «Rett behandling – på rett sted til rett tid»
 • Samhandling om tjenestetilbud med kvalitet, kompetanse og rekruttering både i fra kommune og spesialisthelsetjenesten.
 • Utvikle og drifte integrerte tjenester på tvers av nivåene.
Tjenester i DMS Nord-Troms:
 • Områdegeriatrisk tjeneste
 • Sykestue - medisinsk behandling og observasjon
 • Jordmortjeneste /fødestue
 • Hudbehandling
 • Røntgen
 • Dialyse
 • Ressurssenter for Huntington
 • Diverse prosjekter
 • Faglige nettverk
Kontakt oss:
Telefon 77 58 81 23
Sonjatunveien 21
9151 Storslett
 
 
Leder: Hanne Marita Hansen tlf. 77 58 81 29

Sekretær: Kirsten Pedersen, tlf: 77 58 81 25

Veibeskrivelse

 

 

Web levert av CustomPublish AS