Tapet av naturens mangfold skal stanses innen 2010. 960 dager etter at ordførerene mottar postkort fra Erik Solheim skal Norge ha nådd målet. Han ber om ordførernes hjelp ved å sende ut 430 ulike kort, ett til hver av landets ordførere. Kortet har bilde av et dyr, en plante, sopp eller lav, som fins i kommunen og en tekst om artens "levekår" og hvor den fins. Han ber ordføreren og kommunen om å ha spesiell oppmerksomhet mot den arten han har valgt ut for kommunen.

Postkortet til Nordreisa.