Etter uttalelser fra de aktuelle reinbeitedistriktene er det søkt om forlenget åpningstid for følgende løypestrekninger:

  • Løype 1: Gahperus til Getkotjavri til og med 08.05.22.
  • Løype 2: Stikkløype fra løype 1 til Skorajávre til og med 08.05.22
  • Løype 13: Rotsundelv – Gievdnejávri til og med 08.05.22
  • Løype 16 og 17: Røyelen og videre til Rágasjohka – Rágasjávri til og med 10.05.22

Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal nå behandle søknaden og svar kan tidligst forventes fredag 29.4.22.