Storbakken stenges grunnet arbeid på vannledning

Storbakken stenges grunnet arbeid på vannledning

 I krysset Storbakken – Høgeggveien (Fv865) skal en vannkum skiftes ut.  I den forbindelse vil krysset stenges og fylkesveien vil snevres inn forbi arbeidsstedet.

Omkjøring til Storbakken må skje via Gammelbruveien.

Arbeidet medfører at vannforsyningen stenges periodevis, fortrinnsvis på kveld og natt.  Alle planlagte stenginger blir varslet berørte abonnenter på forhånd.

Veistenging iverksettes mandag 11. september 2017.

Arbeidsområdet sikres med sperremateriell, og vi ber alle respektere disse for egen sikkerhet. 

Graveområdet er merket på kartet. 
Lysblått område viser hvor det vil bli gravd ned på vannledningsnettet. 
Mørkeblå linje viser stengt vei.
Rød linje viser omkjøring til Storbakken.

 

Web levert av CustomPublish AS