Hvorfor åpner vi ikke før?

Det er ikke utført vedlikehold på himling på flere tiår og i år er det nødvendig på grunn av sikkerhetshensyn. Vi skal gjennomføre bedre sikring på himling og belysning. Dette kan vi ikke utføre selv, men må benytte oss av eksterne tjenesteleverandører. I tillegg til stor prisstigning på både produkter og tjenester er det kapasitetsutfordringer i byggebransjen nå. Arbeid som skal utføres krever at det bygges stillas-verk i bassenget, og da kan vi ikke fylle vann i bassenget før arbeidet med himlingen er ferdig. Våre prosjektledere jobber med å få til løsning snarest. Bassenget vil bli fylt opp så snart det lar seg gjøre. Vi tar sikte på at vi skal klare å åpne før 1. desember, men setter den datoen for sikkerhetsskyld slik at brukere av bassenget kan planlegge andre aktiviteter inntil da.

 

Hvorfor har vi ikke gjort det før? 

Dette er et større arbeid som krever et visst budsjett og kapasitet, både internt hos kommunen og ute i markedet. Vi har nøye overvåking av bygningene våre hele tiden, og på grunn av svømmehallens alder, 50 år i år, så ser vi at det er nødvendig med dette arbeidet i år.

Vi ser fram til å få arbeidet gjennomført slik at vi kan informere om åpning igjen.