Svangerskapsomsorg

Svangerskapsomsorgen skal fremme helse og forebygge sykdom. Familiens situasjon er en faktor som kan påvirke barnets utvikling i svangerskapet. Det er derfor god grunn til så tidlig som mulig å hjelpe foreldre til å mestre omsorgsrollen og til å gi familien best mulig vilkår for å fungere sammen.

Svangerskapsomsorgen er en del av Familiesentret, tjenesten er et tilbud til alle gravide og deres familie. Alle konsultasjoner, prøver og henvisninger fra jordmor er gratis for den gravide.

Jordmor gir informasjon, råd og veiledning om de mest vanlige ting i svangerskapet. Du som gravid har mulighet til å diskutere eller stille spørsmål om emner som du ønsker å få belyst. Det vektlegges at svangerskapsomsorgen er tilpasset den enkeltes behov. Du kan kontakte jordmor direkte dersom du ønsker time eller har spørsmål.

Jordmor samarbeider med annet personale som helsesøster, psykiatrisk sykepleier, barnevern, fastlege, sykehuset og privatpraktiserende gynekologer.Som en del av svangerskapsomsorgen får du/dere tilbud om:

  • Fødsel og ammeforberedende kurs
  • ”Barn i magen” treff (BIM)

Føllingsprøve. Etter avtale kan jordmor ta PKU/følling prøve av barnet ved tidlig hjemreise fra fødeavdeling. 

Ordinær arbeidstid 08.00-15.30.
Tlf. 775 88127

Web levert av CustomPublish AS