Vi åpner nå opp for begrenset besøk på sykehjemmene i kommunen.

Vi følger FHIs retningslinjer "smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner". 

 

Besøkene må avtales på forhånd med det aktuelle sykehjem. 

Vi ber om at besøkene blir begrenset i hyppighet på grunn av den aktuelle situasjonen.

Besøkende vil bli møtt ved ankomst og fulgt til pasient/beboer. 

Alle besøk vil bli loggført.

 

Sonjatun omsorgssenter
Seima: 77 58 81 57
Imo: 77 58 81 58

Sonjatun bo- og kultursenter
Vaddas: 41706176

Havnnes: 41706177

Sonjatun sykehjem: 
Øst: 77 58 81 66

Vest: 77 58 81 67