Teleortopedi

Prosjekt på desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved hjelp av telemedisinske løsninger.

Tjenesten er en del av en doktorgradsstudie der legen er lokalisert på UNN og bruker telemedisinske løsninger og lokale sykepleiere for å gjennomføre polikliniske konsultasjoner og kontroller. Konsultasjonene er basert på frivillighet og gir dermed ikke et reelt bilde av antall konsultasjoner. I 2009 ble 50 pasienter behandlet med gips pga kompetanse til lokalt helsepersonell som igjen gir en positiv bieffekt av prosjektet.

Tjenesten betjenes av 20% stilling sykepleier som deles  to sykepleiere med arbeidssted legekontoret.  Ansvar for konsultasjonene har forskningsstipendiat Astrid Buvik. Prosjektet er beregnet avsluttet i 2011. Vi håper at tjenesten videreføres etter prosjektperioden som et fast tilbud.

Kontaktinfo: 77770802
 

Web levert av CustomPublish AS