Tilbud om vaksinering - årets influensavaksine

Influensavaksine

INFLUENSAVAKSINE 2016:

I NORDREISA KOMMUNE vil det bli tilbud om vaksinering på NORDREISA FAMILIESENTER

Fredag 28. oktober      kl 09.00-14.00 og
Fredag  04. november  kl 09.00-14.00
 
Pris:
Influensavaksine koster kr 150,-
Pneumokokkvaksine koster kr 400,-

       KUN KONTANT BETALING

 

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Mer informasjon se fhi.no og https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/rad-om-influensa/influensavaksine/#eHandbook1073031

 

Web levert av CustomPublish AS