Helse- og omsorgsdepartemenet har støttet anbefalingen fra Helsedirektoratet, FHI og NHN om at man etter overgangen til normal hverdag med økt beredskap, skjuler tilgangen til den nasjonale kontrollsiden for det norske koronasertifikatet. Bakgrunn for anbefalingen er blant annet at:

Nasjonale tiltak som krever bruk av det nasjonale sertifikatet er avviklet og det er i dagens situasjon ikke nødvendig å tilby nasjonalt koronasertifikat, kun EU-sertifikatet for grensepassering.
Dagens behov for bruk av koronasertifikat er nå knyttet til reise og det er bare EU/EØS-kontrollsiden som kan kvalifisere for unntak fra smitteverntiltak på grensen.
Den nasjonale kontrollsiden skaper forvirring for brukerne ved at de gis mulighet for å laste ned det nasjonale sertifikatet når de bare skal bruke EU-sertifikatet.
Vi får en rekke henvendelser knyttet til misforståelser og feil bruk av den nasjonale kontrollsiden. Politiet rapporterer om mange personer som kommer på grensen med utskrift av QR-koden til det nasjonale sertifikatet og at brukerne av sertifikatet har forventninger om at dette gir fritak fra smitteverntiltak på grensen. Dette medfører ulemper for brukere som ikke får oppfylt sine rettigheter, og økt arbeidsbelastning for grensemyndighetene.

Det nasjonale koronasertifikatet blir derfor skjult fra 7. oktober klokka 14.00.

Selv om det nasjonale koronasertifikatet nå blir skjult, vil det være i beredskap og kan synliggjøres på nytt dersom det blir behov for det. Forutsetningen for tilgang til det nasjonale koronasertifikat vil være knyttet til et større nasjonalt eller lokalt smitteutbrudd.

En eller flere kommuner som ønsker å innføre krav om koronasertifikat lokalt, vil måtte rette en henvendelse til Helsedirektoratet om dette via statsforvalterne. Helsedirektoratet vil i så fall vurdere dette sammen med FHI og gi sin anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet. Det siste vil selvsagt også gjelde ved et nasjonalt utbrudd.

Det er verdt å merke at dersom nasjonal kontrollside tas i bruk igjen, vil sertifikatet bli tilgjengelig nasjonalt, selv om bruken vil være lokal.

Helsedirektoratet, FHI og NHN vil ved behov for å hente fram igjen det nasjonale sertifikatet, ha beredskap for raskt å kunne sette sammen en kommunikasjonspakke rettet mot både de ulike sektorene og befolkningen for å sette brukere og kontrollører i stand til å bruke løsningen på riktig måte.