En tilrettelagt bolig regnes som eget hjem, og du må derfor betale husleie og strøm som i et vanlig leieforhold. Husleien reguleres etter markedet, det vil si at det avhenger av beliggenhet, boligens størrelse og hvor ny boligen er. Mange som bor i disse boligene, får også bistand fra hjemmetjenesten. Dette må søkes om i egen søknad. Boligene har ikke tilknyttet fast personell. Boliger med eget personell kalles gjerne omsorgsboliger.

Slik søker du

Ved behov for tilrettelagt bolig må du sende søknad til helse- og omsorgsavdelingen.
Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om behandling av søknader.

Kriterier/Vilkår

  • Du må være innvilget helse- og omsorgstjeneste fra Nordreisa kommune.
  • Hvis boligen du bor i ikke er egnet for din helsetilstand.