Ønsket om en universell utforming av området handler om flere forhold. Behovet for et attraktivt nærområde som er tilgjengelig for en stor del av innbyggerne, er sentralt i dette arbeidet.

Et attraktivt nærområde handler mye om å stimulere til fysisk aktivitet og rekreasjon. Formålet med tiltaksplanene for Kippernes, er å legge til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelser også for mennesker som ellers ikke har de samme forutsetninger for å komme seg ut i naturen. En slik tilrettelegging vil ikke bare legge til rette for og stimulere til aktivitet blant brukere med ulike handikapp, men både funksjonsfriske fra lokalmiljøet og tilreisende.

Foreløpig er vi i planleggingsfasen hvor kontakten med brukergruppene er viktig. Det er derfor vi ønsker innspill og kommentarer slik at vi i størst mulig grad kan ta hensyn til lokale brukere av Kippernes. Slik det ser ut i dag vil det være naturlig med en oppgradering av noen av stiene, samt bedre etablerte rasteplasser. I tillegg vurderes det om det skal taes hensyn til spesielle brukergrupper for å unngå potensielle interessekonflikter.


Kontaktperson:
Gaute Svensson, Nordreisa kommune
For spørsmål ta kontakt på gauteemilsvensson@yahoo.no eller tlf. 92054564

hester large ( 18596)

PB 280001 large ( 18597) 

PB 280012 large ( 18598)