Tjenesteliste relevant for næringslivet

Alkohol/salgsbevillinger- Tillatelse for servering av alkohol, engangstillatelser.  Behandles i kommunestyret. Kontakt kommunens Servicetorg på tlf 7758 8015

Avfall - Ta hand om avfallet på riktig måte, avgifter, avfallsanlegg m m. Kontakt Avfallsservice tlf 7777 0000

Brannteknisk- Kontakt Nord-Troms Branntjeneste tlf 7758 8015

Byggetillatelse – For å få tillatelse til å bygge eller rive hus, utslippstillatelser, kontakt byggesaksbehandler tlf 7758 8048

Gravemeldinger, Jim Are Hansen, tlf 7758 8049

Skilt og virksomhet på kommunal vei – kontakt virksomhetsleder anleggsdrift, Hilde Henriksen, tlf 4899 4244 / 7758 8043

Skilting/ virksomhetsvisning langs E6- Statens vegvesen, nettside: www.vegvesen.no  og telefon nr 02030

Detaljplaner – Styrer arealbruk av et område, hvilke bygg og infrastruktur som skal være på området og hvor disse skal plasseres, utformes og brukes m.m., kontakt  planlegger, tlf 7758 8045.

Markedsvurdering - kostnadsfri rådgivning, kontakt næringsutvikler tlf 7758 8053

Bedriftsetablering  -Vil du flytte bedriften til Nordreisa? Etablere nytt foretak i Nordreisa? Velkommen! Kontakt næringsutvikler tlf 7758 8053. Vi har avtale med Halti næringshage, for bedriftskonsultasjon.

Bedriftsrådgivning - kostnadsfri rådgivning. Book tid hos næringsutvikler tlf 7758 8053

Næringsarealer og industritomter-  Etablere foretak i Nordreisa kommune? Kommunen har ledig industriområder på flere steder i kommunen, kontakt næringsutvikler tlf 7758 8053.

Kart  og tomtegrenser, grunnkart, reguleringsplan, friluftskart m.fl. Se på våre nettsider Kart på Internett, eller kontakt oppmålingsingeniør tlf 7758 8054

Næringsmidler, dyrehold og kosmetikk– Rådgivning og tillatelse for salg av matvarer, produkter, dyrehold. Se Mattilsynets hjemmeside www.mattilsynet.no eller kontakt per telefon 2240 0000. Lokalkontor Lyngsmark 2, Bankbygget.

Lokaler og forretningstomter- næringsutvikler tlf 7758 8053

Miljøfarlig virksomhet – Mange tiltak og virksomheter anses som miljøfarlige og skal utredes, Drift og utvikling, tlf 7758 8048.

Torghandel og offentlig plass-  For avtale om bruk av offentlig plass. Ta kontakt med Drift og utvikling tlf 7758 8052

Leie av haller, møterom, konferansesaler, bord og stoler- Skal du arrangere noe stort, og har behov for innendørsareal eller bord og stoler? Ta kontakt med Servicetorget Telefon: 7758 8015

Utdanning-Kompetanseutvikling av personale, sertifiseringer, HMSK utdanning. Ta kontakt med næringsutvikler, tlf 7758 8053, eller se på www.ntss.no for Nord-Troms studiesenters nyeste kurstilbud i regionen

Vann og avløp- tilkoplingsavgifter for vann og avløp, kontakt virksomhetsleder anleggsdrift, Hilde Henriksen, tlf 4899 4244 / 7758 8043

Web levert av CustomPublish AS