Tjenester for barn og unge

Nordreisa Familiesenter er et forebyggende og helsefremmende lavterskeltilbud til barn, ungdom, deres familier og øvrige nettverk. Familiesentret er en møteplass for voksne og barn. Familiesentret er et tverrfaglig kommunalt tilbud som skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og ungdom. Et familiesenter er en lokalt forankret, samordnet og samlokalisert virksomhet for barn, unge og foreldre.

Målsettingen er at familiene skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i et og samme hus. Vi ønsker at dere som bruker tilbudene på Familiesentret er med på å utforme innholdet. Dersom det er noe dere savner kom gjerne med forslag. Vi håper at dere sammen med oss vil gjøre Familiesentret til et godt sted og være, både for ungdom, barn og foreldre.

Målet for Familiesenteret er ut fra familiens helhetlige livssituasjon å fremme god helse hos barn og foreldre, styrke barn og ungdoms oppvekstmiljø bl.a. gjennom å:

  • Være tilgjengelig som møteplass nær der folk bor
  • Styrke det sosiale nettverket rundt barn og foreldre
  • Støtte og styrke foreldrene i deres omsorgs- og oppdragerrolle
  • Skape kommunikasjons- og arbeidsmåter der barn og foreldre blir delaktige
  • Tilby lett tilgjengelig støtte og tjenester
  • Tidlig oppdaging - tidlig intervensjon
  • Utvikle god service nær brukerne
  • Være et kunnskaps- og informasjonssenter for folk i bomiljøet/lokalsamfunnet.

Kontaktinformasjon:
Enhetsleder: Else Elvestad

Postadresse: Nordreisa familiesenter, Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett.
Besøksadresse: Flomstadveien 10, 9151 Storslett (ved Nordreisahallen)
Telefon: 77588200
 

Web levert av CustomPublish AS