Følgende løyper har fått forlenget åpningstid:

  • Løype 1 og 2: Gahperus til Getkotjavri, samt stikkløype til Skorajávre til og med 08.05.22.
  • Løype 13: Rotsundelv – Gievdnejávri til og med 08.05.22
  • Løype 16 og 17: Røyelen og videre til Rágasjohka – Rágasjávri til og med 10.05.22

Forlenget åpningstid er blant annet gitt på disse vilkårene:

  • Kommunene skal så raskt som mulig stenge løyper dersom reindrifta ved distrikt/siida/svensk sameby ber om dette.
  • Kommunen plikter å overvåke smeltesituasjonen slik at løyper kun er åpne dersom det er bærende snølag i hele løypestrekningen

Her er hele vedtaket fra Statsforvalterenn i Troms og Finnmark

Vedtaket kom i ettermiddag.

 

Storvikløypa stengte 25.04. pga dålige snøforhold. Sammenbindingsløypa mellom Svartfossløypa og Gahperusløypa stengte samme dag fordi Reisaelva er åpen.

De øvrige løypene er åpne til og med 4.5.2022.