Ugleprisen for 2015 er gitt til virksomhetsleder Anita Jensen

Kriteriene for Ugleprisen, som deles ut i Nordreisa kommune hvert år, er:  - ansatte som gjennom sitt arbeid, deltagelse og positive støtte har bidratt til at kommunen er blitt enda bedre når det gjelder kompetanse, utvikling og service. Medlemskap kan også gis til personer som har satt kommunen i spesielt positivt medialys.

Rådmann og uglen 2015

Ugleprisen 2015

Kriteriene for Ugleprisen, som deles ut i Nordreisa kommune hvert år, er:  ansatte som gjennom sitt arbeid, deltagelse og positive støtte har bidratt til at kommunen er blitt enda bedre når det gjelder kompetanse, utvikling og service. Medlemskap kan også gis til personer som har satt kommunen i spesielt positivt medialys.

Vinneren får ett diplom og et jakkemerke som synlig bevis for sin viktige rolle i kommunen. Jakkemerket er naturlig nok er ei ugle. 

Hvorfor ugle? Jo, ifølge gresk mytologi satt ei ugle på skulderen til en vis og klok gudinne. På denne måten ble klokskapen og visdommen overført til uglen. Vi kan derfor si at Ugla symboliserer kompetanse, klokskap og visdom.

I fjor var vinneren Reidun Hansen; leder for SFO Moan skole.

Vinneren skal kåres av fjorårsvinner, dennes leder og rådmannen.

Ugleprisen for 2015 hadde som i fjor flere gode kandidater, men en kandidat har spesielt pekt seg ut.

Kjennetegn på vedkommende er:
 • Alltid blid
 • Positiv
 • Sterk
 • Tydelig
 • Lyttende
 • Omsorgsfull
 • Trår til når det behøves
Vedkommende er opptatt av et godt arbeidsmiljø og har bidratt til det gode miljøet ved å
 • Sette fokus på trivsel
 • Være åpen innspill
 • Være pådriver for personalturer
 • Delta på sosiale arrangement på arbeidsplassen

Kandidaten har videreutdanning i demensomsorg og har vært en pådriver i demensteamet gjennom sitt engasjement for denne pasientgruppen. 

Vedkommende er opptatt av å skape samhold mellom ansatte og at ansatte skal ha faglig utvikling.  Dette har skjedd gjennom bla involvering i demensprosjekter, noe som har resultert i at Sonjatun omsorgssenter fikk Demensprisen i Troms for 2010.

Som tilrettelegger for et godt arbeidsmiljø, har kandidaten bidratt til at sykefraværet har vært lavt over mange år.  Det har også ført til at Sonjatun omsorgssenter har fått oppmerksomhet langt utenfor kommunegrensen, gjennom nominasjon til IA-prisen i Troms.

Vinneren for 2015 er et forbilde for ansatte i Nordreisa kommune og blir nå medlem i kommunens Ugleklubb.

Dere har nok for lengst gjettet hvem som er den verdige vinneren!

Det er med stor glede at jeg kunngjør at Ugleprisen for 2015 går til virksomhetsleder Anita Jensen.

Storslett, 2. mars 2016
Anne-Marie Gaino
Rådmann
Web levert av CustomPublish AS