Ungdomsrådet 2009/2010

 
Medlemmer Varamedlemmer Skoler
Henning Hermansen 1. Annelin Hansen Storslett skole
Lea Marie Lund 2. Lene Andersen Storslett skole
Sofie Gamst Holm   Storslett skole
Vegeir Bergset Elvestad   Storslett skole
Lasse Karres 1. Ronja Celine Lilleng Oksfjord skole
Martin Jenssen 1. Kenneth Vestgård Rotsundelv skole
Johanne Olaussen - leder 1. Helene Ruud Jensberg Nordreisa vg skole

Ramona Arild Hallen - nestleder

  Nordreisa vg skole
Web levert av CustomPublish AS