Ungdomssatsingen RUST

Vi skal vinne kampen om ungdom på hjemmebane!

RUST logo

Ungdomssatsingen RUST

Vi skal vinne kampen om ungdom på hjemmebane!

RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom som bor eller ønsker å bosette seg i Nord-Troms. RUST skal være en kanal til økt ungdomsmedvirkning.

Dette for å stimulere til gode opplevelser i regionen, tilflytting, hindre fraflytting og for å sette i verk tilbud som kan virke forebyggende i forhold til eventuell ungdoms­problematikk. RUST skal legge til rette for at ungdom kan utvikle seg positivt i regionen.

Gjennom samarbeid på tvers av kommunegrensene skal ungdomsrådene dra nytte av hverandres erfaringer, og stå sammen i viktige interessesaker.

RUST har flere gode og veletablerte tiltak:

PRØV SJØL-ordningen er ungdommens eget nærings- og kulturfond.

RUST-konferansen gir skolering og opplæring til alle ungdomsrådene i Nord-Troms.

RUST drar hvert år på tur med ordførerne for å øke fokus på ungdom og legge til rette for dialog og kjennskap til hverandre.

RUST støtter og er medarrangør for regionale ungdomsarrangement.

RUST samarbeider med Nord-Troms Studiesenter om kompetansehevingsprogram for klubbarbeidere.

Bemanning og organisering:

Nord-Troms ungdomsråd: 2 representanter fra hvert av de kommunale ungdomsrådene.

Fagrådet: Koordinatorer / sekretærer / administrativ ressurs for ungdomsrådene i  hver kommune.

Eirik Losnegaard Mevik: Saksordfører

 

Lise Jakobsen: Regional ungdomskonsulent 50 % stilling.                                                                                       Kontakt: lise.jakobsen@ntroms.no, tlf. 918 13 803

Web levert av CustomPublish AS