Vi er i gang med å lage ny digital løsning for de som vil leie lokaler i kommunale bygg til ulike arrangementer. Inntil vi har den nye løsningen på plass så gjelder følgende:

Send forespørsel om leie på mail til booking@nordreisa.kommune.no
Opplys følgende; hvilket lokale du ønsker, hvilken dato, tidsperiode og til hvilken formål du vil leie til.
All kommunikasjon angående leie vil foregå via denne mailadressen.
Vi beregner at tiden fra du sender mail til du får bekreftet din bestilling kan ta inntil 5 virkedager, men vi prøver å behandle forespørsler så raskt vi klarer.

Vi ber om litt tålmodighet inntil vi har den nye løsningen på plass!