Arbeidet med himlingen i svømmehallen tar lengre tid enn først antatt. Det ble avdekket ting over himlingen som medførte merarbeid. Entreprenøren vil mest sannsynlig være ferdig i uke 5. Da skal svømmehallen være ferdig nedvasket og klar for oppfylling av vann. Som kjent så tar det tid å fylle bassenget og varme opp vannet. 

Vi oppdaterer med ny informasjon når det nærmer seg.