Valg 2019 loko

Stemme hjemme - Frist for å søke om å stemme hjemme er onsdag 4. september 2019 kl 15.00

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i valglokalet, kan søke om å forhåndsstemme hjemme. Dersom din søknad om å stemme hjemme ...
Valg 2019 loko

Tidligstemmegivning - har du ikke mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden fra 12.8 eller på valgdagen 8. og 9.9.19, kan du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme i perioden 1. juli til fredag 9. august 2019

Dersom du ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme i pe...

Partier

Her kommer det informasjon om hvilke partier som stiller til valg i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Slik forhåndstemmer du i utlandet

Velgere som ikke er i hjemkommunen på valgdagen den 9. september 2019, kan forhåndsstemme enten et annet sted i Norge, i utlandet, på Svalbard eller J...

Hvem har stemmerett?

For å ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge må fire krav være oppfylt. Du må: Ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret. I...

Er du innført i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i denne oversikten. Alle personer med ste...

Søknadsfrister og andre frister

  Fristen for å søke fritak fra å stå på et listeforslag er fredag 26. april 2019 Manntallet blir lagt ut på Rådhuset v/Servicetorget til offe...

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Søndag 8. og mandag 9. september 2019 avholdes det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Nordreisa kommune. På valgdagene må du stemme i egen kommune, me...
Web levert av CustomPublish AS