Vann- og avløpsvakta

VA-vakta (vann- og avløpsvakta) treffes på telefon 905 69 989 utenom ordinær arbeidstid.
Innenfor normal arbeidstid kl 7-14.30 hverdager, ring 474 50 122.

Ved driftsforstyrrelser på vannforsyningen eller på kloakken innenfor vanlig arbeidstid, ta kontakt med teknisk avdeling. Dersom det blir lite vann, tett kloakk eller oppstår andre forstyrrelser på ledningsnettet utenom ordinær arbeidstid, kontakt VA-vakta.

Kostnader i forbindelse med driftsforstyrrelser på private ledninger, må dekkes av ledningseier. Vi oppfordrer folk til å benytte seg av rørleggere til arbeid på private ledninger. Dersom kommunen skal være behjelpelig med arbeid på private ledninger, vil arbeidet faktureres etter vedtatte satser: 

For 2016: Dagtid kr 770,- pr time. Utenom arbeidstid kr 945,- pr time. I tillegg til medgått tid hos kunde og kjøring, regnes 1 time til klargjøring av utstyr. Minstesats er 2 timer

Web levert av CustomPublish AS