Stengningen gjelder for Storslett sentrum og nordover.

Vær oppmerksom på at vannet kan være misfarget og inneholde en del luft og partikler når vannverket åpnes igjen. Evt spørsmål kan rettes til driftsavdelinga på tlf 77 77 07 54.