Konsesjonssøknaden ligger ute til høring på servicetorget fram til 9. mai 2008.

Søknaden finner du her (ny versjon)