Vannområdeforvaltning i Nordreisa

Arbeid med helhetlig vannforvaltning i Troms

Norge har godkjent EU`s rammedirektiv for vann og har med det forpliktet seg til å gjennomføre helhetlig vannforvaltning. Dette betyr at alle parter som har med forvaltning av vannforekomster i Norge må og skal samordne planer og tiltak for å forbedre eller opprettholde vannforekomstenes miljøtilstand. Kommunene er viktige partnere i dette arbeidet.

Nordreisa kommune er del av vannregion Troms, som igjen er delt inn i 6 vannområder. Se kart 

VannomraderiTroms

Mer informasjon om arbeidet

Arbeidet med vannforvaltning er et nasjonalt arbeid. Det er opprettet en portal for mer informasjon om arbeidet. Se www.vannportalen.no for mer informasjon

Web levert av CustomPublish AS