Varsel om høring om skrivemåten av stedsnavn, Stuora Mollešjávri

Nordreisa kommune logo

Det kunngjøres at Nordreisa kommune har sendt stedsnavnssaker  for Stuora Mollešjávri ut på høring. 

De av lokale lag og organisasasjoner som ikke har mottatt høringsforespørsel, men ønsker å uttale seg, kan få det ved å henvende seg til kommunen. www.postmottak@nordreisa.kommune.no

Høringsfrist: 01.12.2020

Web levert av CustomPublish AS