Varsel om oppstart av reguleringsplan - Olsens verft

Olsens verft v/Sweco Norge AS varsler oppstart av detaljregulering for eiendommen 49/47 og deler av 49/6 i Bakkeby. Formålet er videreutvikling av verftsindustri på land.

Oppstartsannonse

Web levert av CustomPublish AS