Trafikksikkerhetsmessige forhold ved Bergmobrua gjør at kommunen er nødt å stenge brua for vinteren. Dette innebærer at vegen fra kryss til Vinnelys til brua ikke blir brøytet.
 
Brua blir ikke åpnet før skader og andre forhold ved brua blir rettet opp
 
 
 
Storslett 17.11.08
 
 
Roy Jørgensen
Teknisk sjef