De veger som vil bli prioritert og først få nye lys er veger som har stor trafikkbelastning og høy hastighet og er skoleveg for barn. Deretter prioriteres veger hvor skolebarn går til skole. Videre blir trafikksikkerhetshensynet være avgjørende for rekkefølgen av når de forskjellige veger får sine veglys på plass. Foreløpig blir det foretatt følgende prioriteringer:

  • E6 med 80 km/t fartsgrense (Langslett – Rotsundelv), samt kommunal veg gamle E6 i Rotsundelv.
  • E6 med 80 km/t fartsgrense (Sandbukt – Øvergård i Oksfjord), samt fylkeveg Sandbukt – Storeng (Oksfjord). 
  • Rv 865 Bakkeby og kommunal veg Bakkeby – Latteren
  • Kildalsvegen

De øvrige vegene vil bli tatt etter som det passer i entreprenørens framdriftplan. 

 

Roy Jørgensen

Teknisk sjef