Vei, trafikk og samferdsel

Anleggsseksjon

Anleggsdrift har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens veier. Nordreisa kommune har tilsammen ca 125 km kommunale veier, og ca 2000 veglys som dekker 50 - 60 km.

En del av kommunens veinett brøytes av private kontraktører mens resterende veinett brøytes av kommunens eget personell. Døgnbemannet vakttelefon 990 98 468 for akutte henvendelser om vei i perioden 1. november til 30. april.

Bruk FiksGataMi for meldinger om feil og mangler på vei og veilys.

Ansvar daglig drift av vei har driftsleder Kim Daniel Hansen som treffes på tlf 40 43 76 47 eller på epost kim.daniel.hansen@nordreisa.kommune.no . Dette gjelder også henvendelser om vann i grøfter og tette overvannskummer.

Fagansvarlig er virksomhetsleder Anleggsdrift Hilde Henriksen.
Epost: hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no
Telefon direkte innvalg: 77 58 80 43

Sørkjosen lufthavn

Flyplassen ligger i Sørkjosen, ca 4 km fra Storslett sentrum.

For informasjon om rutetider, vær og innsjekking, gå inn på Avinor's hjemmesider.

For informasjon om pris/billettbestilling tlf. 77 77 16 50

Havnedrift

Nordreisa kommune administrerer godstransport via Sørkjosen Havn. Driftsansvaret for kai og kaiområdet i Sørkjosen Havn utøves av Felleskjøpet. Dette innebærer blant annet at Felleskjøpet har enerett på lasting og lossing av varer over kommunens kai.  Unntak er varer som av sin beskaffenhet må losses med spesialutstyr og fiskernes virksomhet ved fiskemottaket.

Felleskjøpet kan kontaktes på tlf: 90946887 eller 41604797.

Anløp og lossing må tilpasses øvrig drift. Melding om tidspunkt for ankomst/lossing meldes til vår ekspeditør Felleskjøpet minimum 3 dager før ankomst. Dette gjøres via epost til birger.dalsaune@felleskjopet.no med kopi til oystein.mortensen@felleskjopet.no.

Avgifter ved overføring av gods over Sørkjosen havn er angitt i tekniske avgifter.

For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel. Forespørsel sendes på epost til bente.fyhn@nordreisa.kommune.no

 

Skjema- Melding til havn om utilstrekkelig mottaksordning av avfall.

Disse kan sendes per epost til driftsansvarlige til de ulike havner. Ved større svikt og akutte situasjoner skal Nordreisa kommune kontaktes ved driftsleder eller havnesjef.   

 

Båtplasser i Sørkjosen havn

Reisafjord Båtforening administrerer tildeling og utleie av båtplasser.

Båtplasser i Oksfjord havn

Oksfjord Båtforening drifter havna i Oksfjord for kommunen.  Båtforeningen administrerer også tildeling og utleie av båtplasser.
Web levert av CustomPublish AS