Velkommen til kommunestyremøte - "live" på Halti eller på kommuneTV tirsdag 21. mai kl 10:00

Åpent møte i kommunestyret tirsdag 21. mai kl 10:00 på kulturscenen på Halti.

Klikk her å se møtet direkte på kommunetv

Klikk her for å se opptak fra tidligere møter

 

På sakslisten er det interpellasjoner, referatsaker, politiske saker og orienteringer.

Klikk her for innsyn i sakene som skal behandles

 

Dersom du som innbyggere har spørsmål og synspukter i ulike saker, kan det rettes skriftlig spørsmål til ordføreren

 

Nordreisa kommune logo til nyheter kan brukes
Web levert av CustomPublish AS