Alle nye innbyggere kan møte på Kantina i Nordreisahallen kl 17, for en hyggelig prat. Det serveres kaffe og kake.

 

Har du nettopp meldt flytting til kommunen, men enda ikke blitt invitert? Da blir du invitert neste gang. Det er nemlig slik at det er kvartalsvise rapporter fra Folkeregisteret som danner grunnlaget for hvem som får tilsendt velkomstfolderen og blir invitert på velkomstkveld. Disse rapportene sendes etterskuddsvis. Det betyr for eksempel at tilflyttere i årets tre siste måneder ikke blir kjent for kommunen før i januar.