Med virkning fra og med 15.11.2019 skal alle søknader om startlån og tilskudd til etablering sendes elektronisk til Nordreisa kommune.

Søknaden ligger tilgjengelig på nettsiden til Husbanken.
 
Søknader som kommer til Nordreisa kommune på papir blir heretter ikke registrert, men returnert til avsender.

Servicetorget på rådhuset  vil kunne bistå med å fylle ut elektronisk søknad. Søker må da selv ta kontakt for å avtale bistand og det forutsetter at søker har bank-id.