Nordreisa kommune ønsker å legge til rette for rask betaling og har innført Vipps som betalingsløsning flere steder. Nå har vi også fått utvidet til at du kan betale for kopiering med vipps når du er på servicetorget.

 

Vipps er et alternativ til kort og kontanter, og det er flere steder hvor kommunen har åpnet for denne type betaling.  

Vi håper at Vipps-tilbudet vil bidra til bedre service, raskere ekspedering og mindre kontantbetalinger.

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å betale med Vipps.

Slik betaler du med Vipps

For å betale med Vipps laster du ned Vipps-appen på din smarttelefon, og;

  • Velger "Kjøp og betal" øverst i appen når du er i nærheten av utsalgsstedet
  • Klikker på stedet du ønsker å betale, for eksempel "Nordreisa svømmehall"
  • Skriver inn sum, og betaler

 

Oversikt over steder med Vipps

Her ser du en oversikt over hvor kommunen har Vipps, og hvilke nummer som gjelder (oversikten oppdateres fortløpende - sist oppdatert 8.2.2019):

  • Nordreisa svømmehall: 538138
  • Nordreisa bibliotek: 502750
  • Nordreisa servicetorg: 546269