Vi digitaliserer - som 1. kommune i Nord-Troms har vi fått digital styring av veilys langs kommunale veier - lysene endres i styrke til ulike tider i døgnet og på ulike områder

gatelys

Nordreisa kommune har satt styring av veilysene langs kommunale veier. Det innebærer at lysene endres i styrke til ulike tider i døgnet og på ulike områder i kommunen. 
Dette gjøres for å oppnå tilfredsstillende belysning samtidig som kommunen bruker minst mulig energi.  Etter hvert som kommunen får erfaringer med hvordan lysene fungerer, vil styringen justeres om nødvendig.

Anleggsdrift

 

Web levert av CustomPublish AS