Har du nylig flyttet til Nordreisa?

Vi vil med dette ønske deg velkommen til oss, og inviterer til hyggelig samtale rundet bålet for nylige tilflyttede innbyggere torsdag 17. juni kl. 16:00 i elveparken ved gammelbrua og badstua på Storslett. 

Vi serverer kaffe og is. Alle husstander som deltar på arrangementet mottar en liten oppmerksomhet fra kommunen.

Arrangementet skjer i henhold til gjeldende smittevernregler i forhold til antall deltakere og avstand mellom folk som ikke tilhører samme husstand. Derfor ber vi om påmelding med antall voksne og antall barn som oppgis i melding til telefon 41 70 61 34 eller epost til jan.fjaere@nordreisa.kommune.no  innen onsdag 16. juni.