Virksomhetsleder søkte i vår på tilskuddsordning, tiltakspakke for sårbare eldre for sonjatun omsorgssenter og sonjatun bo og kultursenter.
Det er statsforvalteren som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet.

Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.

Det ble i vår lyst ut denne stillingen som er et prosjekt ut året. Monika Evensen fikk tilbudet og takket ja. Monica har jobbet tidligere på Sonjatun omsorgssenter og har erfaring med å jobbe med beboere på sykehjem. "Vi vil komme til å søke på å videreformidle denne stillingen hvis det kommer nye midler" sier Ann-Mari Evanger som er virksomhetsleder for Sonjatun bo-og kultursenteret og omsorgssenteret. 

"Vi ser at det er "gull" verdt i sykehjemmene og beboerne kommer seg ut, på butikk, cafe osv". Monika har også laget kafe på sykehjemmet for de som ikke har mulighet å dra ut. Det har vært bingo, sang, vaffelsteking, avislesing osv.