wKNWot 1qFSVjAAAAABJRU 5ErkJggg==

PRIVAT AVLASTER/BESØKSHJEM

Nordreisa kommune ønsker å rekruttere deg/dere som ser etter en annerledes, interessant, betydningsfull og givende oppgave der du/dere får mulighet til å bidra!

Som privat avlaster kan du bidra til å lette hverdagen til familier som av ulike årsaker har behov for avlastning.

Vi søker etter trygge, stabile, tydelige og omsorgsfulle voksene. Som kan ta utgangspunkt i barnets interesser, har overskudd og kapasitet til å være avlaster en helg per måned, for en gutt på snart 8 år med ADHD og Tourettes syndrom. Han er en aktiv og frisk gutt, men trenger noen som kan jobbe med å styrke ham i følelsesbevissthet, selvregulering, sosiale ferdigheter og mestring.  Du/dere kan gjerne ha egne barn eller dyr. Liker og være ute/aktiv.

 

Arbeidsoppgaver

-Ha tett dialog med foresatte

-Tilpasse aktiviteter og lek på hans premisser

 

Kvalifikasjoner

Det kreves ingen formell kompetanse, men personlig egnethet er avgjørende.

Helse og omsorgsavdelingen i samråd med foresatte, godkjenner søkere gjennom intervju før tjenesten iverksettes.

Du/dere må være omsorgsfulle, tålmodige. Ha daglige rutiner å kunne gi trygge og forutsigbare rammer.

Ha en stabil livssituasjon og kunne binde deg/dere for minst ett år.

Være glad i barn og ha evnen til å bli glad i andres barn.

Ikke ha store helseutfordringer, livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer.

Ha gode kommunikasjonsegenskaper

Prate godt norsk

Politiattest må framlegges som ikke er eldre enn tre måneder.

Vi tilbyr

Veiledning til avlaster

Fast ansettelse i Nordreisa kommune med rett til feriepenger, sykepenger etc.

Lønn etter gjeldende særavtale for avlastere (SGS 1030) per nå   kr 86,- per time og i tillegg utgiftsdekning på kroner 260 per døgn.

 

Er dette noe som du/dere kan tenke dere, ta kontakt med

Nordreisa Kommune ved Helse og omsorgsavdelingen innen 09.08.2021

 

Saksbehandler.

Heidi Synnøve Jensen på telefon 77 58 81 54 Mobil 41 04 27 49 eller på email: heidi.jensen@nordreisa.kommune.no