Viktig melding vedrørende kjøring og parkering ved Moan skole fra mandag 21. august

Asfaltering av ny parkeringsplass og vei til Moan skole er dessverre forsinket. Arbeidet vil tidligst komme i gang mandag 21. august.

Skolebussene må ha plass å snu, og det er derfor ikke anledning å parkere ved Moan skole eller langs veien mellom kl 08.00-08.30 og 13.30-14.00.

Kartutsnitt

Det er heller ikke mulig i samme tidsrom å kjøre barna til Moan skole på grunn av dårlig snuplass. Barna må settes av ved kirka for å gå langs Lundevegen til skolen. Det samme gjelder når barna skal hentes fra skolen.

Dette gjelder fra mandag 21.08. og til ny beskjed blir gitt.

Web levert av CustomPublish AS